Despre

Scopul proiectului

Proiectul Monumente Uitate își propune realizarea unei platforme online gratuite cu imagini și informații despre ansamblurile nobiliare extraurbane de pe actualul teritoriu al României și promovarea acestor monumente istorice în rândul publicului.

Site

Site-ul monumenteuitate.org este o bază de date amplă, dinamică și în continuă dezvoltare, dar și o platformă de promovare a reședințelor nobiliare extraurbane din România. Prezentând deopotrivă ansambluri nobiliare existente astăzi in situ, dar și numeroase altele dispărute, site-ul își propune să le includă atât pe cele clasate în Listei Monumentelor Istorice 2010, dar și pe cele neclasate. Platforma online cuprinde informații accesibile deopotrivă publicului specialist și celui larg, ce își propun să fie cât mai corecte și argumentate din punct de vedere științific.


Fiecare ansamblu inclus în arhiva Monumente Uitate beneficiază de o pagină web cu informații despre localizarea, istoricul și situația lui actuală, susținute de documentație fotografică.


Deși s-a încercat localizarea cât mai exactă pe hartă a fiecărui ansamblu, în unele cazuri a fost imposibilă determinarea poziției certe în cadrul localității, fie din cauza obscurității monumentului, fie din cauza rezoluției problematice a hărții. În aceste situații, harta face trimitere la centrul localității, iar nu la ansamblu în sine. De asemenea, o adevărată provocare a fost identificarea ansamblurilor ce pot fi vizitate de către doritori. Având în vedere că majoritatea obiectivelor nu sunt deschise propriu-zis circuitului turistic - unele dintre ele sunt abandonate, altele sunt în stare de ruină, altele au funcțiuni care interzic accesul publicului larg (locuințe personale, spitale de psihiatrie, centre de plasament etc.) - am optat pentru etichetarea lor ca “accesibile”, nu vizitabile în sens turistic. În cazul în care doriți să vedeți unul dintre aceste ansambluri nobiliare extraurbane, vă sugerăm să verificați din timp, pe pagina de monument, funcțiunea și regimul de proprietate și să contactați în prealabil persoanele de contact.


În perioada 2008-2011, arhiva fotografică a fost alcătuită din imaginiile aduse de studenții Universității de Arhitectură și Urbansim „Ion Mincu” București. Ulterior, din 2012 până în prezent, Monumente Uitate a fost continuat, completat și dezvoltat de membrii Asociației ARCHÉ și susținut de numeroși prieteni și colaboratori ai proiectului. Pe măsură ce proiectul continuă, site-ul își propune să adauge constant fotografii noi și numeroase alte informații relevante. Dacă vă doriți să contribuiți la dezvoltarea arhivei și dețineți materiale care ne-ar putea ajuta să completăm și să îmbunătățim platforma existentă, vă invităm să ne contactați și să vă alăturați astfel proiectului Monumente Uitate!


Ansamblurile nobiliare extraurbane

Pe actualul teritoriu al României, se păstrează astăzi în jur de 1000 de foste reședințe extraurbane ale elitelor locale, din secolul al XVI-lea până în prima jumătate a secolului XX. Pe lângă acestea, proiectul Monumente Uitate a identificat numeroase alte reședințe astăzi dispărute, dar a căror imagine și istorie se păstrează încă.


Reședințele nobiliare extraurbane din cele trei zone istorice consacrate ale României, Transilvania, Moldova și Țara Românească, constituie o componentă aparte, insuficient valorificată, a patrimoniului construit național. Ilustrând o varietate de stiluri arhitecturale, atât de origine vest-europeană (Baroc, Romantism, Clasicism), cât și locală (Brâncovenesc, Neoromânesc), ele se încadrează în categoria vastă a ansamblurilor nobiliare din bazinul cultural central şi est-european alături de ansamblurile nobiliare din Ungaria, Austria, Slovacia, Cehia, Slovenia, Serbia, Polonia, Ucraina și Republica Moldova.


Tipologiile și formele variază în funcție de zonă, de statutul proprietarului și de resursele lui, de epoca în care a fost construit ansamblul, de gusturile, mentalitatea și climatul cultural al epocii. Ansamblurile nobiliare constau, de obicei, în reședința nobiliară, anexe (fortificații, bucătării, grajduri, grânare, cripte, sere etc.), grădină sau parc și domeniu nobiliar. Acestea, împreună cu satul din vecinătatea domeniului și cu peisajul înconjurător, alcătuiau în trecut un sistem economic, social, simbolic și peisagistic complex. Expropriate la inceputul regimului comunist, ansamblurile nobiliare au fost vandalizate în anii care au urmat și refuncționalizate ca sedii C.A.P., spitale, școli, primării, orfelinate sau alte funcțiuni de utiliate publică. După Revoluția din 1989, ansamblurile au fost treptat abandonate, ceea ce a dus la deteriorarea și, adeseori, la ruinarea lor. În prezent, aceste ansambluri nobiliare - de o valoare istorică și arhitecturală considerabilă - se confruntă în continuare cu o criză a funcțiunii, a identității și a supraviețuirii, iar importanța lor pentru istoria artei și arhitecturii este prea puţin cunoscută şi promovată. Deși o mică parte dintre reședințele nobiliare din România au fost restaurate și deschise publicului ca muzee, pensiuni, case de oaspeți sau spații pentru evenimente, ele nu au încă notorietatea pe care o merită.


Monumente Uitate

Proiectul Monumente Uitate (inițial moNUmenteUITATE) a fost inițiat în 2008 de dr. prof. arh. Anca Brătuleanu. El se adresa studenților din anul III de la Facultatea de Arhitectură a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, propunându-le acestora cercetarea pe teren a unor clădiri de patrimoniu „uitate”: vechile reședințe din mediul rural ale nobililor fostului Imperiu Austro- Ungar. Motivul: lipsa de informații istorice sau statistici recente cu privire la situația actuală a acestor monumente. În perioada 2008-2011, proiectul și-a construit o arhivă de imagini și informații din materiale aduse de pe teren de patru generații de studenți-voluntari. În același timp, proiectul a încercat să aducă în atenția publicului ansamblurile nobiliare extraurbane printr-o serie de expoziții, articole, participări la conferințe și evenimente. În aprilie 2011 s-a lansat site-ul www.monumenteuitate.ro, care pune gratuit la dispoziția publicului arhiva proiectului.


În 2012, coordonatorii de până atunci ai proiectului au înființat Asociația ARCHÉ, având ca scop cercetarea, protecția, conservarea, punerea în valoare și promovarea patrimoniului cultural. În prezent, proiectul Monumente Uitate este derulat de Asociația ARCHÉ, căreia i s-au alăturat ca parteneri instituţii de învăţământ şi cercetare precum Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Universitatea de Arte “George Enescu” din Iaşi, Universitatea “Politehnica” din Timişoara sau Institutul Naţional al Patrimoniului.


În 2012, proiectul a beneficiat de finanțare nerambursabilă AFCN pentru proiecte editoriale online, fapt ce a determinat îmbogățirea arhivei cu imagini și informații de la peste 100 de ansambluri nobiliare și îmbunătățirea imaginii și structurii site-ului.


În 2013, proiectul îşi propune să continue cercetarea ansamblurilor nobiliare din Banat şi să lanseze prima campanie de documentare a ansamblurilor nobiliare din Moldova.


Suntem recunoscători tuturor studenților și colaboratorilor proiectului care și-au adus sau își vor aduce contribuția, mergând pe teren sau ajutând la documentarea și promovarea ansamblurilor nobiliare extraurbane din România.